Toril Wiki
Advertisement

Na Torilu każda postać zna przynajmniej dwa języki - wspólny i język pochodzenia, które nie są wpisywane w uwagi dodatkowe. Są one ojczyste dla postaci, znane biegle. Język pochodzenia zależy od miejsca pochodzenia postaci, wyjątkiem są rasy posiadające języki rasowe. Planokrwiści nie mają języka rasowego, ale mogą zamiast wspólnego wybrać biegły język planarny odpowiedni dla ich rodzaju, jeśli pochodzą z Zewnętrza, odpowiadającego planu lub Sigil. Wtedy jednak muszą wybrać wspólny jako język dodatkowy.

Każda postać na start może wybrać dwa języki dodatkowe na poziomie maksymalnie bardzo dobrym. Posiadając aspekt o poliglotyzmie można dobrać kolejne trzy języki: jeden na poziomie maksymalnie bardzo dobrym, pozostałe na dobrym. Języki dodatkowe są wpisywane w uwagi dodatkowe. Po akceptacji, by nauczyć się więcej niż łącznie pięciu języków (wliczając automatyczne, ale nie wliczając języków bonusowych z klasy), wymagane jest nabycie aspektu poligloty.

Lista języków:

 • Wspólny - Każdy obszar powierzchniowy Faerunu. Obowiązkowy dla wszystkich postaci.
 • Podwspólny - Każdy obszar Podmroku.
 • Planarny wspólny - Każdy obszar poza Planem Materialnym.
 • Elfi - Język pochodzenia dla elfów i fey`ri
 • Krasnoludzki - Język pochodzenia dla krasnoludów.
 • Niziołczy - Język pochodzenia dla niziołków.
 • Gnomi - Język pochodzenia dla gnomów.
 • Orczy - Język pochodzenia dla półorków.
 • Gol-kaa - Język pochodzenia dla goliatów.
 • Tabaxi - Język pochodzenia dla tabaxi.
 • Aglarondzki - Aglarond, Altumbel
 • Alzhedo - Calimshan
 • Chondathski - Wrota Zachodu i Smocze Wybrzeże, Amn, Chondath, Cormyr, Doliny, Północ (miejsca cywilizowane), Przesmyk Vilhon, Sembia, Srebrne Marchie, Tethyr, Waterdeep, Wybrzeże Mieczy, Zachodnie Ziemie Centralne. Drugi najpopularniejszy po wspólnym język.
 • Chultski - Chult
 • Damarski - Damara, Impiltur, Morze Księżycowe, Narfell, Thesk, Vaasa, Vast, Wielka Dolina
 • Dambrathski - Dambrath
 • Durpari - Durpar, Estagund, Var, Veldorn
 • Halruaański - Halruaa, Nimbal
 • Iluskański - Dzika Północ (miejsca niecywilizowane), Luskan, Mintarn, Wyspy Moonshae, Ruathym, Uthgardt
 • Lantański - Lantan
 • Mulhorandzki (niebiański alfabet) - Mulhorand, Murghom, Semphar
 • Mulhorandzki (piekielny alfabet) - Thay
 • Rashemi - Rashemen
 • Serusyjski - Morze Spadających Gwiazd
 • Shaarski - Jezioro Pary, Lapaliiya, Sespech, Shaar
 • Tashalski - Czarna Dżungla, Dżungla Mhair, Samarach, Tshalar, Thindol
 • Tuigański - Ziemie Hordy
 • Turmski - Turmish
 • Uluicki - Wielki Lodowiec
 • Untherski - Unther
 • Niebiański - Język aasimarów z Planów.
 • Otchłanny - Język fey'ri i diabelstw z Planów.
 • Piekielny - Język diabelstw z Planów.
 • Płomienny - Język ognistych genasi z Planów.
 • Powietrzny - Język powietrznych genasi z Planów.
 • Wodny - Język wodnych genasi z Planów.
 • Ziemny - Język ziemnych genasi z Planów.
 • Leśny/Sylvan - Język półbaśniowców i baśniokrwistych z planów.
 • Smoczy
 • Giganci
 • Gnolli
 • Gobliński
 • Midani - Bedyni (Anauroch), Zakhara
 • Nexalski - Matzika
 • Shou - Kara-Tur
 • Druidzki - Język sekretny, mogą się go nauczyć tylko postacie z klasą Druida i Zmiennokształtnego.
 • Głęboka Mowa - Język wynaturzeń i istot z Odległej Dziedziny. By wybrać jako dodatkowy język startowy muszą w Karcie Postaci znaleźć się przesłanki do jego znajomości.
 • Różne języki martwe - By wybrać jeden z nich jako dodatkowy język startowy w Karcie Postaci musi się znaleźć powód jego znajomości.
 • Różne języki potworów i potwornych humanoidów - By wybrać jeden z nich jako dodatkowy język startowy w Karcie Postaci musi się znaleźć powód jego znajomości.
Advertisement