Toril Wiki
Advertisement

Ile grup społecznych tyle istniało niegdyś języków. Z czasem wraz ze zlewaniem się mniejszych grup w większe tak samo łączyły się języki. Niektóre z nich wymarły i znają je tylko zasuszeni starcy w bibliotekach, inne rozeszły się na duże obszary i mają dziesiątki różnych dialektów, a jeszcze inne zostały sztucznie stworzone w celu promowania handlu i dyplomacji. Niepodważalnie jednak język stanowi fundament cywilizowanego społeczeństwa.

Wszystkie elementy (2)

Advertisement