Toril Wiki
Advertisement

Poza występującymi wszędzie zwierzętami, do których zalicza się również rasy rozumne, na Torilu występuje również wielkie zróżnicowanie form roślinnych. Od najwyższych gór, aż po najgłębsze jaskinie Podmroku można znaleźć organizmy, które nie wymagają do życia nic, co musiałyby otrzymać od innych istnień żywych. Ich cicha i często nierzucająca się w oczy obecność jest niezbędna do istnienia jakiegokolwiek życia.

Wszystkie elementy (38)

Advertisement