Toril Wiki
Advertisement

Informacje ogólne

Półelfy to najliczniejsza rasa mieszana występująca w Faerunie. Mają przynajmniej jednego elfiego rodzica lub dziadka, albo dwoje rodziców półelfów. To, w jakim stopniu dziedziczą urodę po elfich przodkach i po których, jeśli rodzice także są mieszańcami, to loteria, chociaż półelfy można wykle łatwo odróżnić od ludzi dzięki smuklejszej budowie ciała, delikatniejszym rysom i lekko szpiczastym uszom. W odróżnieniu od elfów mężczyźni mogą zapuścić zarost.

Same elfy nie traktują półelfów jako swoich pobratymców, a co bardziej izolacjonistyczne i uprzedzone w stosunku do innych ras niechętnie przebywają w ich towarzystwie i uważają, że ich miejsce jest pomiędzy ludźmi, do których ich przyrównują. Tymczasem dla wielu ludzi i innych ras półelfy i elfy to prawie to samo.

Półelfy widzą w półmroku i często znają język elficki, nie mają jednak własnej kultury, adaptując dla siebie tę, w której zostały wychowane lub tę swoich rodziców lub rodzica. W przeciwieństwie do elfów, śpią i odpoczywają tak jak ludzie. Żyją dłużej niż ludzie, ale znacząco krócej niż elfy, zwykle dożywając około 125 lat.

Wygląd

Półelfy mogą w różnym stopniu dziedziczyć cechy wyglądu, zwykle jednak mają lekko szpiczaste uszy, są też smuklejsze i delikatniejsze niż ludzie. Z powodu mieszanych genów, ich skóra, włosy i oczy mogą przyjmować różnorodne barwy, w zależności od tego, jak wyglądają ich rodzice i dziadkowie, od typowo ludzkiego wyglądu, aż po egzotyczne elfie barwy włosów czy skóry.

Wodne półelfy zwykle mają przynajmniej jedną parę skrzeli, mogą jednak dłużej przebywać na lądzie niż elfi rodzice. Półdrowy najczęściej dziedziczą wygląd bardziej po elfiej części rodziny, chociaż ich skóra często bywa szarawa zamiast idealnie czarnej.

Cechy szczególne

  • smukła, pełna gracji sylwetka
  • lekko szpiczaste uszy
  • lekko odporne na zauroczenia i uśpienie
  • widzą w półmroku


Ciekawostki

  • Dziecko dwójki półelfów również jest półelfem.
  • Chociaż w dużych miastach półelfy są często w pełni tolerowane przez pospólstwo, wśród rodów szlacheckich ludzi uchodzą, podobnie jak elfy, za coś gorszego i niechcianego. Półelfie szlacheckie dziecko ma wyjątkowo trudne życie, czasami uznawane jest wręcz za bękarta.
  • Półelfy z racji braku własnej kultury adaptują tę, wśród której się wychowały, kulturę rodziców, lub własną, wybraną.
  • Bywają mediatorami między ludźmi i elfami tam, gdzie trwają waśnie i zgrzyty między tymi rasami.
  • Wyjątkowo wiele półelfów mieszka w Aglarondzie, Cormyrze, Luruar i Dolinach.


O czym pamiętać przy odgrywaniu

Półelfy większość życia zmagają się z poczuciem wyobcowania i braku przynależności; im bardziej nieprzychylne środowisko, w którym zostały wychowane, tym tęsknota za swoim miejscem na świecie jest większa. Z tego powodu wiele półelfów wybiera życie podróżników, odkrywców i poszukiwaczy przygód, szukając celu i otoczenia, które je zaakceptuje.

Z tych względów bywają często towarzyskie, szukają miejsc różnorodnych rasowo; swobodnie czują się w tłumach i grupach, nierzadko przejawiając zdolności i zapędy przywódcze.

Bonusy rasowe

Lekka odporność na zauroczenie i uśpienie, widzenie w półmroku, czułe zmysły, wiedza o kulturze (półelf), widzenie w ciemności (półdrow), ograniczone oddychanie pod wodą (półelfy wodne), umiejętność czaropodobna Wykrywanie Ukrytych Przejść.

Aspekt rasowy półelfów:

Jako półelf postać ma dosyć czułe zmysły, czulsze niż ludzie, jest też w stanie widzieć w półmroku. Jest lekko odporny/a na zaklęcia uśpienia i zauroczenia. Z racji swojego mieszanego dziedzictwa lepiej orientuje się w różnych kulturach oraz zwyczajach.

Aspekt rasowy półdrowów:

Jako półelf postać ma dosyć czułe zmysły, czulsze niż ludzie, jest też w stanie widzieć w ciemności na odległość 18 metrów. Jest lekko odporny/a na zaklęcia uśpienia i zauroczenia.

Aspekt rasowy półelfów wodnych:

Jako półelf postać ma dosyć czułe zmysły, czulsze niż ludzie, jest też w stanie widzieć w półmroku. Jest lekko odporny/a na zaklęcia uśpienia i zauroczenia.  Przez pewien czas, zwykle do kilku godzin, jest w stanie oddychać pod wodą.

Umiejętność czaropodobna rasowa:

Wykrywanie Ukrytych Przejść

Czarujący, tak długo jak skupia się na tym, ale nie dłużej niż przez 5 minut, jest w stanie wykryć wszystkie całkiem lub częściowo ukryte przejścia do 20 metrów dookoła siebie. Umiejętność działa na  przejścia zamaskowane magicznie czarami do 2 poziomu włącznie, na odległość maksymalnie 10 metrów.

Advertisement